HOẠT ĐỘNG BAY - 14/07/2024

Sân bay Chuyến đến Chuyến đi
VVTS 417 420
VVNB 324 322
VVDN 159 158
VVBM 10 10
VVCA 14 14
VVCI 28 28
VVCM 0 1
VVCR 86 87
VVCS 19 20
VVCT 12 12
VVDB 4 4
VVDH 8 8
VVDL 23 23
VVPB 24 25
VVPC 20 19
VVPK 7 7
VVPQ 53 54
VVRG 1 1
VVTH 5 5
VVTX 15 13
VVVD 2 1
VVVH 27 26
VVVT 1 1
4 4
EDDF 3 2
EGLL 0 1
ELLX 0 1
KSFO 1 1
LFPG 2 3
LTFM 3 2
OERK 0 2
OMAA 1 1
OMDB 2 2
OPEN 1 0
OTHH 8 7
PANC 1 0
RCKH 6 6
RCMQ 4 4
RCTP 25 24
RJAA 10 10
RJBB 5 5
RJFF 0 1
RJGG 3 3
RJOA 0 1
RJTT 4 4
RKPK 14 14
RKSI 61 62
RKTN 2 2
RKTU 4 4
RPLL 6 6
UIII 1 1
UTTT 1 1
VAAH 1 1
VABB 2 2
VDPP 8 9
VDSA 10 10
VDSV 1 1
VECC 3 3
VHHH 17 13
VIDP 4 4
VLLB 1 1
VLVT 3 4
VMMC 7 7
VTBD 11 11
VTBS 22 23
VTCC 1 1
VTSP 1 1
WADD 4 4
WBKL 0 1
WBSB 1 1
WIII 3 4
WMKJ 1 1
WMKK 21 20
WMKP 3 3
WSSS 18 19
YMML 3 2
YPPH 1 1
YSSY 4 3
ZBAA 3 3
ZBAD 1 1
ZBDT 1 1
ZBTJ 1 1
ZBYN 1 1
ZGDY 1 1
ZGGG 13 14
ZGNN 2 2
ZGSY 1 1
ZGSZ 7 7
ZHCC 1 1
ZHHH 1 1
ZLXY 2 2
ZPHK 1 1
ZPPP 1 1
ZSAM 4 4
ZSCG 1 1
ZSHC 3 2
ZSJN 1 1
ZSLY 1 1
ZSNB 1 1
ZSNJ 1 1
ZSPD 7 7
ZSQD 1 1
ZUCK 1 1
ZUTF 5 4
ZYCC 1 1

HOẠT ĐỘNG

Xem Thêm

Thanh niên truyền lửa yêu thương

Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) và hưởng ứng Tháng Thanh n...