Hoạt động bay - 25/09/2023

Sân bay Đến Đi
VVTS 393 392
VVNB 288 290
VVDN 132 133
VVBM 15 15
VVCA 10 10
VVCI 28 27
VVCM 2 2
VVCR 71 71
VVCS 23 22
VVCT 16 17
VVDH 8 8
VVDL 34 33
VVPB 20 20
VVPC 17 16
VVPK 29 29
VVPQ 49 49
VVRG 2 2
VVTH 5 5
VVTX 16 15
VVVD 2 1
VVVH 23 25
2 3
EDDF 2 1
EGLL 0 1
HAAB 1 0
KSFO 0 1
LFPG 1 1
LTFM 1 1
OMAA 1 1
OMDB 2 2
OMDW 1 1
OTHH 4 4
PANC 0 2
RCKH 5 5
RCMQ 3 3
RCNN 1 1
RCTP 27 27
RJAA 13 12
RJBB 4 4
RJFF 2 1
RJGG 1 3
RJTT 4 4
RKJB 1 1
RKNY 1 1
RKPK 15 15
RKSI 68 67
RKTN 2 2
RKTU 1 1
RPLL 6 6
UAAA 2 0
VAAH 2 2
VABB 2 2
VDPP 5 5
VDSR 7 7
VDSV 1 1
VECC 2 2
VHHH 15 15
VIDP 3 3
VLLB 1 1
VLVT 1 2
VMMC 7 7
VOCC 1 1
VTBD 10 10
VTBS 28 27
VTCC 2 2
VTSP 1 1
VYYY 1 1
WADD 5 5
WIII 2 1
WMKJ 1 1
WMKK 19 18
WMKP 2 1
WSSS 21 21
YBBN 1 1
YMML 3 3
YSSY 2 3
ZBAA 1 1
ZGDY 1 1
ZGGG 14 14
ZGSZ 5 7
ZHCC 1 1
ZPHK 1 1
ZSAM 2 2
ZSCG 1 1
ZSFZ 1 1
ZSHC 2 2
ZSPD 6 6
ZUCK 1 1
ZUGY 1 2
ZUUU 2 2

Tin tức khác