Hoạt động bay - 30/05/2023

Sân bay Đến Đi
VVTS 418 417
VVNB 319 320
VVDN 142 141
VVBM 17 17
VVCA 9 9
VVCI 31 30
VVCM 2 2
VVCR 78 78
VVCS 23 24
VVCT 16 17
VVDH 8 8
VVDL 33 31
VVPB 26 25
VVPC 24 23
VVPK 11 11
VVPQ 55 55
VVRG 1 2
VVTH 5 4
VVTX 16 15
VVVD 2 2
VVVH 25 26
5 5
EDDF 2 3
EDDP 0 1
EGKK 1 0
EGLL 1 0
LFPG 1 2
LTFM 1 1
OMAA 0 1
OMDB 2 2
OPKC 1 0
OTHH 6 6
PHNL 0 1
RCKH 6 6
RCMQ 2 2
RCTP 26 24
RJAA 12 13
RJBB 5 6
RJFF 2 2
RJGG 3 1
RJTT 3 3
RKJB 3 3
RKNY 1 1
RKPK 13 13
RKSI 59 65
RKTN 1 2
RKTU 1 1
RPLL 4 4
UAAA 0 1
VAAH 2 2
VABB 2 3
VDPP 5 5
VDSR 4 4
VDSV 1 1
VECC 2 2
VGHS 0 1
VHHH 18 13
VIDP 5 4
VLPS 1 1
VLVT 1 2
VMMC 4 4
VTBD 8 8
VTBS 28 29
VTCC 3 3
VTSP 2 2
VYYY 1 1
WADD 3 3
WBSB 1 1
WIII 2 1
WMKJ 1 1
WMKK 22 21
WMKP 1 2
WSSS 20 19
YMML 2 2
YSSY 2 1
ZBAA 2 2
ZBAD 1 1
ZBDS 1 1
ZBSJ 1 1
ZBTJ 2 2
ZBYN 1 1
ZGDY 1 1
ZGGG 8 9
ZGNN 3 3
ZGSZ 5 5
ZHCC 2 2
ZHHH 1 1
ZLXY 1 0
ZPPP 3 3
ZSAM 2 2
ZSCN 1 1
ZSHC 2 2
ZSJN 1 1
ZSPD 3 3
ZSWX 1 1
ZUCK 1 1
ZUGY 2 2
ZUUU 1 2

Tin tức khác