Lễ phát động và ký giao ước thi đua năm 2017

11 thg 8, 2017