Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức kiểm tra các cơ sở trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Tham gia cùng Đoàn Kiểm tra có Phó Giám đốc Chu Minh Được và các đồng chí là Trưởng các Phòng Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ - lao động và Văn phòng.

Kiểm tra tại Trung tâm Hiệp đồng bay và Điều phối luồng không lưu

Tại các vị trí trực ở Trung tâm Hiệp đồng bay và Điều phối luồng không lưu và Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Đoàn kiểm tra đã nghe các đồng chí Trưởng các Cơ sở báo cáo, đồng thời tiến hành kiểm tra trọng tâm vào công tác trực đảm bảo hoạt động bay trong dịp Tết Nguyên đán, cụ thể là: Phương án trực tổ chức phân công lực lượng trực theo các cấp độ phòng dịch và mật độ hoạt động bay; dự báo các sự cố, sự vụ có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, cùng với các giải pháp xử lý tình huống kịp thời, phù hợp và đúng luật; kiểm tra trang thiết bị, vật tư dự phòng đảm bảo tình trạng hoạt động ổn định toàn hệ thống trang thiết bị kỹ thuật...

Kiểm tra trang thiết bị kỹ thuật

Bên cạnh đó, Đoàn đã kiểm tra điều kiện làm việc, cơ sở vật chất và động viên các kíp trực phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo cho lãnh đạo các cấp để kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống phát sinh đột xuất đảm bảo hiệu quả và an toàn cho hoạt động bay trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đặc biệt, Đoàn kiểm tra cầu cán bộ các đơn vị quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần, chế độ chính sách đối với nhân viên trực tiếp tham gia trực Tết.

Qua kiểm tra, Giám đốc Nguyễn Mạnh Quang đã giao nhiệm vụ, quán triệt các đơn vị về công tác đảm bảo an toàn hoạt động bay. Đồng thời, Đoàn cũng yêu cầu các cán bộ, nhân viên tiếp tục nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp.

trích nguồn vatm.vn

Bài viết liên quan